Miljöfrågan är enormt viktig för oss på Callerts Matt-tvätt. Vi gör allt vi kan för att du som kund ska känna dig trygg då vi tvättar dina mattor.
För ett ansvarsfullt och aktivt bruk av vår gemensamma miljö är det enligt vår mening nödvändigt med ett genomtänkt och systematiskt miljöarbete, inte bara vid kontroller utan att öka intresset och medvetenheten i vårt dagliga arbete hos samtliga anställda.

Genom att alltid tänka efter före kan vi minimera den miljöpåverkan vår verksamhet ger och uppnå en ständig förbättring genom att minska förbrukningen av energi, råvaror och naturresurser. Vi använder så långt det bara är möjligt miljömärkta produkter och tekniker framför andra likvärdig produkter. Och uppdaterar oss ständigt på mer effektiva och mer miljövänliga metoder.

Vårt mål är inta bara rätta oss efter gällande miljölagstiftning utan att överträffa dagens miljökrav. Och vi ställer även självklart höga miljökrav på våra leverantörer.

Som ett exempel på det så återvinner vi bland annat restvärmen från produktionen  till uppvärmning av lokalen. På det sättet försörjer vi oss enbart på den restvärmen ner till minus 5 grader.

Vi återanvänder dessutom värmen och vattnet från kemtvätts-anläggningen för att försörja vattentvätten.

Avfall som uppstår hanteras enligt prioriteringsordning

  1. Återanvändning
  2. Materialåtervinning
  3. Energiåtervinning
  4. Förbränning
  5. Deponering

Har du några frågor angående vårt miljö engagemang är du välkommen att ringa till Michael Wahlberg – miljöansvarig tel. 08-715 00 91