Integritetspolicy – GDPR

Vi värnar om din personliga integritet och vi behandlar dina personuppgifter tryggt och säkert i enlighet med gällande lagar om skydd för personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

Callerts Matt-Tvätt AB org. Nr 556221-9898 med adress Värmdövägen 748, 13235 Saltsjö-Boo är personuppgiftsansvarig.

1.       Insamling och användning av personuppgifter

När du kontaktar oss syfte att köpa våra tjänster sparar vi in information om dig såsom namn, e-mailadress, telefonnummer, dokumentation av tvättgods, försäkringsärenden, vid enskild firma även personnummer då det är företagets organisationsnummer.

Den information som vi samlar in innefattar men är ej begränsad till:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (tex. adress, telefonnummer, e-post)

Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge dig en så bra bemötande som möjligt och samtidigt uppfylla våra skyldigheter gällande våra produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

Ändamål

 • Att optimera vår hemsida www.callerts.se

Laglig grund för behandling av data är berättigat intresse eller samtycke

Ändamål

 • Administration
 • Uppfylla garantiåtaganden
 • Tillhandahålla kundservice
 • Systemadministration såsom konto- och behörighetsadministration

Laglig grund för behandling av data är fullgörande av avtal

Ändamål

 • Utföra leveranser
 • Bokföring
 • Fakturering och revision
 • Legala åtaganden

Laglig grund för behandling av data är rättslig förpliktelse

2.       Överföring av personuppgifter

För dessa ändamål kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra företag som är involverade i att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Det kan vara transportföretag, auktionshus produktionspartners (konservatorer, reparatörer), finansiella institut, inkassoärenden, tillsynsmyndigheter. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

4.       Skydd av personuppgifter

Vi säkerställer att nödvändig säkerhet finns på plats för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, användning eller spridning.

När du lämnar personuppgifter för någon annans räkning ansvarar du för att dessa personer har gett sitt samtycke till vår behandling i enlighet med denna integritetspolicy och eventuella ytterligare villkor som gäller för de specifika uppgifterna.

Ni har rätt att:

5. Få information om vilka personuppgifter vi lagrar.

6. Få uppgifter ändrade eller i vissa fall raderade, samt klaga på hur vi använder uppgifterna.

7. Flytta era personuppgifter.

Vill ni göra något av detta? Kontakta oss på 08-7150091, info@callerts.se

Tycker ni att vi behandlar era uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan ni lämna in klagomål till datainspektionen Box 8114, 10420 Stockholm, 08-6576100, eller datainspektionen@datainspektionen.se