Här nedan följer en arbetsbeskrivning av vad som ingår när ni lämnar in mattor för tvätt hos oss:

 • Mattorna märks upp med två etiketter per matta.
 • Mattorna fotograferas ca 2-10 bilder /matta.
 • Dokumenteras beträffande typ av smuts, slitage, lagningar, ursprung, ålder och värde.
 • Kontroll avseende färgäkthet.
 • Eventuell försömnad av sköra/slitna partier.
 • Borttagning av tungt damm och stoft.
 • Förbehandling av fläckar.
 • Val av tvättmetod där vi använder oss av två olika metoder var för sig eller i kombination:

1: Vår egenutvecklade vattentvätt, där varje matta tvättas för hand med vatten och som grundar sig på hur man tvättar i orienten men förfinad med 2000-talets teknologi.
2: Om det vid bedömning av mattan framgår, att vattentvätt ej är möjlig på grund av bristande färgäkthet, oblekt lin mm, viss typ av smuts, använder vi oss av individuell tvätt i vår specialdesignade och miljöanpassade kemtvätt-maskin.

 • All vattentvätt avslutas med den sista sköljningen i avhärdat vatten.
 • Borttagning av fint damm och stoft.
 • Återinfettning.
 • Eventuell justering av mattans fasthet (appretering).
 • På grund av att vi tvättar allt från museala fragment och vävnader från 1600-talet fram till moderna designade mattor, där tvätten i vissa fall är mycket mild och temperaturen är väldigt låg, använder vi oss av ånga vid slutbehandlingen, för att säkerställa att allergener, kvalster, mal och eventuella doftämnen elimineras.
 • Slutbehandling: ångning, justering av mattans form och släthet, eventuell sträckning samt läggning av luggen för hand.
 • Slutkontroll av resultat samt mätning av mattans storlek.